Tên bé gái lót chữ Ngọc

Tên bé gái lót chữ Ngọc rất đặc biệt và quý phái, được sử dụng làm tên đệm từ rất lâu trong truyền thống đặt tên của người Việt. Bài viết này cung cấp danh sách các tên lót chữ Ngọc dành riêng cho bé gái để ba mẹ tham khảo.

Phổ biến

Tên bé gái họ Bùi lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Đặng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Hoàng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Huỳnh lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lâm lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lê lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lương lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lý lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Ngô lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Nguyễn lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Nông lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Phạm lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Phan lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Trần lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Trương lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Võ lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Vũ lót chữ Ngọc
Tên bé gái lót chữ Ngọc theo các họ phổ biến

Theo bảng chữ cái ABC

Vần A
Tên bé gái họ Âu lót chữ Ngọc
Vần B
Tên bé gái họ Bùi lót chữ Ngọc
Vần C
Tên bé gái họ Cao lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Châu lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Chế lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Chu lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Chử lót chữ Ngọc
Vần D
Tên bé gái họ Đàm lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Đặng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Đào lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Diệp lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Đinh lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Đỗ lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Đoàn lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Dương lót chữ Ngọc
Vần G
Tên bé gái họ Giang lót chữ Ngọc
Vần H
Tên bé gái họ Hà lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Hồ lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Hoàng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Hứa lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Huỳnh lót chữ Ngọc
Vần K
Tên bé gái họ Khổng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Kiều lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Kim lót chữ Ngọc
Vần L
Tên bé gái họ Lã lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lâm lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lê lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lục lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lương lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lưu lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Lý lót chữ Ngọc
Vần M
Tên bé gái họ Mã lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Mai lót chữ Ngọc
Vần N
Tên bé gái họ Ngô lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Nguyễn lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Ninh lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Nông lót chữ Ngọc
Vần O
Tên bé gái họ Ông lót chữ Ngọc
Vần P
Tên bé gái họ Phạm lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Phan lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Phí lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Phùng lót chữ Ngọc
Vần Q
Tên bé gái họ Quách lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Quế lót chữ Ngọc
Vần T
Tên bé gái họ Tạ lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Tăng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Thân lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Thiều lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Tô lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Tống lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Trần lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Triệu lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Trịnh lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Trương lót chữ Ngọc
Vần U
Tên bé gái họ Ứng lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Uông lót chữ Ngọc
Vần V
Tên bé gái họ Văn lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Võ lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Vũ lót chữ Ngọc
Tên bé gái họ Vương lót chữ Ngọc
Tên bé gái lót chữ Ngọc theo các họ Việt Nam

Kết luận

Ba mẹ thích đặt tên cho con với tên đệm là Ngọc bởi mong muốn những phẩm chất hay, tốt đẹp của chữ Ngọc mang lại cho con. Nhằm giúp ba mẹ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm các ý tưởng từ tên lót Ngọc, Tên Đẹp Kỳ Danh gửi tới ba mẹ danh sách đầy đủ cùng hơn 200 tên ví dụ cho từng họ Việt Nam.