Tên bé trai lót chữ Ngọc

Tên bé trai lót chữ Ngọc rất đặc biệt và quý phái, được sử dụng làm tên đệm từ rất lâu trong truyền thống đặt tên của người Việt. Bài viết này cung cấp danh sách các tên lót chữ Ngọc dành riêng cho bé trai để ba mẹ tham khảo.

Phổ biến

Tên bé trai họ Bùi lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Đặng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Hoàng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Huỳnh lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lâm lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lê lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lương lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lý lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Ngô lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Nguyễn lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Nông lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Phạm lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Phan lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Trần lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Trương lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Võ lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Vũ lót chữ Ngọc
Tên bé trai lót chữ Ngọc theo các họ phổ biến

Theo bảng chữ cái ABC

Vần A
Tên bé trai họ Âu lót chữ Ngọc
Vần B
Tên bé trai họ Bùi lót chữ Ngọc
Vần C
Tên bé trai họ Cao lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Châu lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Chế lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Chu lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Chử lót chữ Ngọc
Vần D
Tên bé trai họ Đàm lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Đặng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Đào lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Diệp lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Đinh lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Đỗ lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Đoàn lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Dương lót chữ Ngọc
Vần G
Tên bé trai họ Giang lót chữ Ngọc
Vần H
Tên bé trai họ Hà lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Hồ lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Hoàng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Hứa lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Huỳnh lót chữ Ngọc
Vần K
Tên bé trai họ Khổng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Kiều lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Kim lót chữ Ngọc
Vần L
Tên bé trai họ Lã lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lâm lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lê lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lục lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lương lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lưu lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Lý lót chữ Ngọc
Vần M
Tên bé trai họ Mã lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Mai lót chữ Ngọc
Vần N
Tên bé trai họ Ngô lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Nguyễn lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Ninh lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Nông lót chữ Ngọc
Vần O
Tên bé trai họ Ông lót chữ Ngọc
Vần P
Tên bé trai họ Phạm lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Phan lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Phí lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Phùng lót chữ Ngọc
Vần Q
Tên bé trai họ Quách lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Quế lót chữ Ngọc
Vần T
Tên bé trai họ Tạ lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Tăng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Thân lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Thiều lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Tô lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Tống lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Trần lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Triệu lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Trịnh lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Trương lót chữ Ngọc
Vần U
Tên bé trai họ Ứng lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Uông lót chữ Ngọc
Vần V
Tên bé trai họ Văn lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Võ lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Vũ lót chữ Ngọc
Tên bé trai họ Vương lót chữ Ngọc
Tên bé trai lót chữ Ngọc theo các họ Việt Nam

Kết luận

Ba mẹ thích đặt tên cho con với tên đệm là Ngọc bởi mong muốn những phẩm chất hay, tốt đẹp của chữ Ngọc mang lại cho con. Nhằm giúp ba mẹ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm các ý tưởng từ tên lót Ngọc, Tên Đẹp Kỳ Danh gửi tới ba mẹ danh sách đầy đủ cùng hơn 200 tên ví dụ cho từng họ Việt Nam.