Tên bé trai lót chữ Minh

Tên bé trai lót chữ Minh thường được nhiều ba mẹ sử dụng để làm tên đệm cho con với mong muốn con có được sự thông minh, sáng suốt, tương lai sáng lạng, thuận lợi.

Bài viết này cung cấp nhiều thông tin và ví dụ về tên lót chữ Minh cho bé trai được phân loại theo từng họ Việt Nam phổ biến.

Phổ biến

Tên bé trai họ Bùi lót chữ Minh
Tên bé trai họ Đặng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Hoàng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Huỳnh lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lâm lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lê lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lương lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lý lót chữ Minh
Tên bé trai họ Ngô lót chữ Minh
Tên bé trai họ Nguyễn lót chữ Minh
Tên bé trai họ Nông lót chữ Minh
Tên bé trai họ Phạm lót chữ Minh
Tên bé trai họ Phan lót chữ Minh
Tên bé trai họ Trần lót chữ Minh
Tên bé trai họ Trương lót chữ Minh
Tên bé trai họ Võ lót chữ Minh
Tên bé trai họ Vũ lót chữ Minh
Tên bé trai lót chữ Minh theo các họ phổ biến

Theo bảng chữ cái ABC

Vần A
Tên bé trai họ Âu lót chữ Minh
Vần B
Tên bé trai họ Bùi lót chữ Minh
Vần C
Tên bé trai họ Cao lót chữ Minh
Tên bé trai họ Châu lót chữ Minh
Tên bé trai họ Chế lót chữ Minh
Tên bé trai họ Chu lót chữ Minh
Tên bé trai họ Chử lót chữ Minh
Vần D
Tên bé trai họ Đàm lót chữ Minh
Tên bé trai họ Đặng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Đào lót chữ Minh
Tên bé trai họ Diệp lót chữ Minh
Tên bé trai họ Đinh lót chữ Minh
Tên bé trai họ Đỗ lót chữ Minh
Tên bé trai họ Đoàn lót chữ Minh
Tên bé trai họ Dương lót chữ Minh
Vần G
Tên bé trai họ Giang lót chữ Minh
Vần H
Tên bé trai họ Hà lót chữ Minh
Tên bé trai họ Hồ lót chữ Minh
Tên bé trai họ Hoàng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Hứa lót chữ Minh
Tên bé trai họ Huỳnh lót chữ Minh
Vần K
Tên bé trai họ Khổng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Kiều lót chữ Minh
Tên bé trai họ Kim lót chữ Minh
Vần L
Tên bé trai họ Lã lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lâm lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lê lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lục lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lương lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lưu lót chữ Minh
Tên bé trai họ Lý lót chữ Minh
Vần M
Tên bé trai họ Mã lót chữ Minh
Tên bé trai họ Mai lót chữ Minh
Vần N
Tên bé trai họ Ngô lót chữ Minh
Tên bé trai họ Nguyễn lót chữ Minh
Tên bé trai họ Ninh lót chữ Minh
Tên bé trai họ Nông lót chữ Minh
Vần O
Tên bé trai họ Ông lót chữ Minh
Vần P
Tên bé trai họ Phạm lót chữ Minh
Tên bé trai họ Phan lót chữ Minh
Tên bé trai họ Phí lót chữ Minh
Tên bé trai họ Phùng lót chữ Minh
Vần Q
Tên bé trai họ Quách lót chữ Minh
Tên bé trai họ Quế lót chữ Minh
Vần T
Tên bé trai họ Tạ lót chữ Minh
Tên bé trai họ Tăng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Thân lót chữ Minh
Tên bé trai họ Thiều lót chữ Minh
Tên bé trai họ Tô lót chữ Minh
Tên bé trai họ Tống lót chữ Minh
Tên bé trai họ Trần lót chữ Minh
Tên bé trai họ Triệu lót chữ Minh
Tên bé trai họ Trịnh lót chữ Minh
Tên bé trai họ Trương lót chữ Minh
Vần U
Tên bé trai họ Ứng lót chữ Minh
Tên bé trai họ Uông lót chữ Minh
Vần V
Tên bé trai họ Văn lót chữ Minh
Tên bé trai họ Võ lót chữ Minh
Tên bé trai họ Vũ lót chữ Minh
Tên bé trai họ Vương lót chữ Minh
Tên bé trai lót chữ Minh theo các họ Việt Nam

Kết luận

Không chỉ ngày xưa, mà còn tới tận bây giờ, khi cuộc sống hiện đại đang ngày càng phát triển, thì ba mẹ vẫn luôn mong muốn con cái mình sinh ra được ăn học tử tế, có tri thức, có công danh sự nghiệp, tương lai tốt đẹp phía trước.

Bởi ý nghĩa tuyệt vời của chữ Minh, tiếp nối từ những truyền thống tới hiện đại, rất nhiều ba mẹ vẫn lựa chọn chữ Minh làm tên đệm, tên lót cho con.